W grudniu 2017 zakończył się cykl laboratoryjnych zajęć z tańca współczesnego AnnyGodowskiej.


„Medium-Ciało” to cykl autorskich laboratoryjnych zajęć z tańca współczesnego, poświęcony praktycznemu zastosowaniu rozwijanej przez Annę Godowską od ponad 10 lat metody pracy z ciałem inspirowanej psychologią zorientowaną na proces A. Mindella oraz psychologią analityczną C.G.Junga. Istotą tej metody jest potraktowanie pracy z ciałem jako procesu twórczego, w którym uwzględnić można bardzo szeroki wachlarz doświadczeń od stanów i przeżyć wewnętrznych, takich jak sny, wspomnienia,

fantazje, przez relacje z otoczeniem, po doświadczenia z życia codziennego.

Głównym przedmiotem zajęć jest ciało jako medium wielowymiarowego ludzkiego doświadczenia, często nie dającego się wyrazić w inny sposób, jak właśnie poprzez taniec.


Warsztaty – bardzo intensywne, pogłębione i laboratoryjne w swoich charakterze, adresowane były do tancerzy o różnym stopniu umiejętności oraz dla choreografów.  Laboratorium  zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Medium-Ciało”